Duurzaamheid

3 checklists voor een duurzamere IT-omgeving

Hoe kun je een groenere IT-omgeving creëren bij jullie bedrijf? Dit kun je doen – nu, morgen en in de toekomst. IT draagt bij aan duurzame oplossingen, maar heeft tegelijkertijd een negatieve impact op onze planeet. Zo staan datacenters voor ongeveer één procent van de wereldwijde energiebehoefte.*

Veel bedrijven hebben goede bedoelingen als het gaat om duurzame IT, maar weten eigenlijk niet goed waar ze moeten beginnen. Minder dan de helft van alle directeuren ter wereld (46 procent) weet wat de voetafdruk van de IT van het bedrijf is.**

Duurzaam ondernemen kan alleen als je ook een groenere IT-omgeving hebt. Daarom hebben we drie checklists gemaakt als hulpmiddel richting een duurzamere IT-omgeving – nu, morgen en in de toekomst.

Dit kun je nu al doen:

 1. Wacht met het kopen van nieuwe hardware

  We zijn eraan gewend geraakt om telefoons en laptops na een paar jaar alweer te vervangen. Op de levensduur van een computer is tussen 75 en 85 procent van de CO2-uitstoot afkomstig van de productie***. Als je nieuwe hardware koopt als je die écht nodig hebt – en niet als je er eigenlijk wel zin in hebt – kan dat écht veel verschil maken.

 2. Repareer of koop gebruikte IT

  Hardware kan vaak worden gerepareerd. Zo geeft de batterij het vaak al op terwijl de rest van de computer of het mobieltje nog wel een tijd meekan. Controleer, voordat je hardware vervangt, eerst of die gerepareerd kan worden.

  Als je toch een nieuwe computer of mobiele telefoon nodig hebt, koop je een gebruikte. Er zijn tegenwoordig veel bedrijven die gebruikte en refurbished hardware verkopen.

 3. Kijk naar je vergaderingen

  Online vergaderen zorgt voor minder CO2-uitstoot door reizen. Kijk eens goed naar de vergaderingen van het bedrijf. Wanneer moet dat echt fysiek en wanneer kan het eigenlijk ook online? Heb je niet alle benodigde apparatuur? Haal die dan in huis.

Dit kun je op korte termijn doen:

 1. Verander het inkoopbeleid voor je IT

  In veruit de meeste gevallen is het voor het klimaat het beste om geen nieuwe dingen te kopen. Gebruik de producten langer. Tijdens de levensduur van een computer zorgt de productie voor de grootste uitstoot. Bekijk het inkoopbeleid daarom nog eens goed. Pas dat zo aan dat producten niet meteen de deur uitgaan als ze in de boekhouding zijn afgeschreven, maar pas als de technische levensduur er helemaal op zit. En ga voor kwaliteit die lang meegaat (zie punt 4).

 2. Creëer een systeem voor gedeelde hardware

  Als je hardware die niet constant wordt gebruikt door je werknemers laat delen, is dat een makkelijke manier om de inkoop te beperken. Om dat goed te doen, moet je wel eerst dingen in kaart brengen. Welke producten worden er maar zelden gebruikt en welke mensen hebben die nodig? Vervolgens creëer je een systeem voor het reserveren van die producten.

 3. Kies voor TCO Certified

  Koop producten met een duurzaamheidscertificaat. TCO Certified is wereldwijd een van de weinige markeringen waarbij milieu- en maatschappelijke aspecten in de eisen zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld schadelijke stoffen, circulariteit en maatschappelijk verantwoorde productie.

 4. Kijk nog eens goed naar de kostenberekening bij inkoop.

  Een duurder product kan op de lange termijn wél goedkoper zijn dan een goedkoop IT-product. Een kwalitatief hoogwaardig IT-product kun je in het bedrijf langer gebruiken en kan vaak ook nog eens worden hergebruikt. De kern bij circulaire IT is om producten zo lang mogelijk in omloop te houden.

 5. Controleer het energieverbruik van de producten

  Energieverbruik kun je heel makkelijk meten en vergelijken. Controleer hoeveel stroom gelijkwaardige hardware gebruikt en kies de hardware met het laagste verbruik.

 6. Train je medewerkers

  Train iedereen, niet alleen de IT-mensen: leer mensen wat duurzame IT inhoudt. Als iedere medewerker bijvoorbeeld begrijpt hoe belangrijk het is om de hardware langer te gebruiken, maakt dat uiteindelijk veel verschil.

  De verantwoordelijkheid voor de digitalisering en de milieutargets kan bij verschillende afdelingen bij verschillende mensen liggen. Kijk daarom binnen je hele organisatie welke mensen hun bijdrage kunnen leveren.

Dit kun je op lange termijn doen:

 1. Maak IT onderdeel van je duurzaamheidsaanpak

  Bij duurzame IT gaat het natuurlijk om stroomverbruik en certificeringen, maar het gaat om meer dan dat. Bij duurzame IT wordt gewerkt met sociale, financiële en milieugerelateerde vraagstukken. Het moet onderdeel zijn van de totale duurzaamheidsaanpak van het bedrijf. Minder dan de helft van alle directeuren ter wereld (46 procent) weet op dit moment wat de voetafdruk van de IT van het bedrijf is.** Omdat dingen vaak zwaarder wegen als je kwantificeert, moet je waarschijnlijk eerst je huidige situatie meten, targets bepalen, veranderingen doorvoeren en opnieuw meten. Bovendien kan IT vaak ook een echte enabler zijn door de milieu- en klimaateffecten van andere processen terug te dringen.

 2. Schakel over naar de cloud

  Clouddiensten maken het voor bedrijven makkelijker om diensten te kopen in plaats van producten. De leverancier kan er dan voor zorgen dat het bedrijf op het juiste moment de juiste hardware heeft. Dat het gebruik wordt geoptimaliseerd en dat afgedankte producten worden hergebruikt of gerecycled. Daarnaast bieden de rekenkracht en data-analyse van de cloud bedrijven geweldige mogelijkheden om hun businessmodel te bekijken en aan te passen en zo duurzamer te maken.

 3. Kijk naar je datacenters

  Datacenters zijn volgens het Internationale Energieagentschap (IEA) goed voor ongeveer één procent van de wereldwijde energiebehoefte. Bovendien laat TCO Certified zien dat veel datacenters onvoldoende rekening houden met het milieu, dat er schadelijke stoffen worden gebruikt in producten en dat mensen binnen de branche de gevolgen ondervinden van slechte arbeidsomstandigheden. Door te kijken naar de datacenters die je gebruikt – en daar eisen aan te stellen – kun je veel verschil maken als het gaat om duurzaamheid.

 4. Kijk naar je businessmodel

  IT en digitale diensten maken meerdere circulaire businessmodellen mogelijk. Met apps kunnen kleding en tassen worden gehuurd, slimme digitale sloten maken deelauto’s makkelijker... Oplossingen genoeg. Kijk hoe IT een hulpmiddel kan zijn voor vergelijkbare veranderingen bij jouw bedrijf.

 5. Werk meer samen

  Duurzaamheid is niet iets dat je als bedrijf even zelf regelt. Daarvoor is het te omvangrijk. Wie wil gaan voor duurzame IT heeft daarom goede partners nodig. Denk daarbij aan de clouddienst die het mogelijk maakt om de logistiek beter door te rekenen en zo de klimaateffecten terug te dringen of aan de consultant die helpt bij het stellen van de juiste inkoopeisen. Praat ook rechtstreeks met de klanten die jullie diensten nodig hebben of gebruiken. Praat niet alleen over digitalisering, maar kijk ook wat de maatschappij nodig heeft.

 6. Help medewerkers richting duurzamer leven

  Naast online vergaderingen op afstand zijn er nog meer manieren om medewerkers te helpen richting duurzamer leven. Daarbij kan het over van alles gaan, van gedeelde e-bikes tot meer veganistisch eten in het bedrijfsrestaurant. Gebruik digitale tools om je initiatieven makkelijker te maken en te meten.

*Volgens International Energy Agency (IEA).
** Wereldwijde studie van Capgemini Research Institute, 2021.
*** Het rapport Miljöfördelar med återbruk (Milieuvoordelen van hergebruik) van IVL Svenska Miljöinstitutet en Inrego. De cijfers zijn een gemiddelde van de klimaatimpact van de respectievelijke componenten door productie en transport.

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2022

Tags