For English version please press here.

Privacybeleid

Laatstelijk bijgewerkt: 2023-03-27

1. Algemeen

Wij bij Dustin willen dat u zich veilig voelt als u ons uw persoonsgegevens verstrekt. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, doorgeven en bewaren, en hoe wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt. Het is van belang dat u dit privacybeleid doorleest en begrijpt en dat u zich veilig voelt bij de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens?

2.1 Dustin AB, ingeschreven onder nummer 556237-8785, met postadres postbus 1194, SE-131 27 Nacka, Zweden (hierna te noemen: “Dustin”), is de verwerkingsverantwoordelijke in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens als Dustin onze goederen en diensten aanbiedt en op de markt brengt, en in verband met uw overige contacten met Dustin, zoals bezoeken aan onze webwinkel of ondersteuningsaangelegenheden per e-mail of telefonisch. Als verwerkingsverantwoordelijke is Dustin er verantwoordelijk voor dat uw gegevens correct en veilig worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

2.2 Dustin heeft met een aantal gelieerde ondernemingen binnen de Dustin Groep een gedeelde IT-infrastructuur. Alle zakelijke transacties met onze klanten, alsmede alle daarmee samenhangende persoonsgegevens en databanken die in deze infrastructuur worden verwerkt, worden beheerd en zijn rechtstreeks eigendom van Dustin. Zodoende heeft Dustin de overwegende invloed over uw persoonsgegevens en zorgt zij voor toezicht en veilige verwerking van uw persoonsgegevens door afspraken te maken met gelieerde groepsmaatschappijen.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dustin verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens over u als (potentiële) klant als u een aankoop doet en gebruikmaakt van onze diensten, en als wij onze goederen en diensten op de markt brengen en verkopen.

 • Contactgegevens, zoals naam, functie en bevoegdheden, e-mailadres, afleveradres, factuuradres en telefoonnummer.
 • Leeftijd
 • Accountgegevens, zoals klantaccount nummer, gebruikersnaam, wachtwoord en registratie- en wijzigingsdatum.
 • Klantopties, dat wil zeggen instellingen voor marketingberichten en gepersonaliseerde aanbiedingen.
 • Identificatienummer, dat wil zeggen BSN of KvK-nummer.
 • Bestelinformatie, zoals ordernummer, bestelde goederen of diensten, orderdatum, prijs, eventuele korting en aankoopgeschiedenis.
 • Betalingsgegevens, zoals betalingswijze, kaartnummer, kaarthouder, transactietijd, bedrag, IP-adres en betalingsgeschiedenis.
 • Financiële gegevens, zoals kredietwaarderingsrapportages.
 • Correspondentie- en overige informatie met betrekking tot ondersteuningsaangelegenheden, zoals opnamen van telefoongesprekken, aantekeningen en e-mails van contactpersonen met de klantenservice.
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens over hoe u reageert op marketingberichten en websites van Dustin, zoals IP-adres, apparaat gegevens (technische informatie over de computer, mobiele telefoon en andere apparaten die u gebruikt, zoals browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem), locatiegegevens, antwoorden op vragenlijsten, en klik- en bezoekgeschiedenis waaruit de goederen en aanbiedingen blijken waarin u geïnteresseerd bent geweest, hoe u reageert op onze nieuwsbrieven, onze evenementen waarvoor u zich hebt ingeschreven en die u hebt bijgewoond, alsmede resultaten van markt-/klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Gedrag en/of voorkeuren, zoals deelname aan evenementen, klantbeoordelingen over Dustin en contacten binnen de winkel om vermoedens van criminaliteit te evalueren.
 • Of u recht hebt op bijzondere aanbiedingen of kortingen via een lidmaatschap van bonden of verenigingen die met Dustin hebben onderhandeld over afspraken voor hun leden.
 • Informatie die wordt verstrekt bij deelname aan prijsvragen en registraties voor en evaluaties van evenementen of andere marketingactiviteiten, daaronder begrepen informatie over uw gezondheid, zoals gegevens over allergieën.
 • Opnamen van bewakingscamera's uit onze winkels.

4. Uit welke bronnen verzamelen wij gegevens over u als klant?

4.1 Dustin verzamelt uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u als u een bestelling plaatst, de website van Dustin bezoekt, onze evenementen bijwoont, klikt op links in onze digitale marketing die aan u is toegezonden, communiceert met onze klantenservice of op enige andere wijze contact opneemt met Dustin en informatie over uzelf verstrekt. Bij die gelegenheden worden persoonsgegevens verzameld om u in staat te stellen een overeenkomst met Dustin aan te gaan en om Dustin in staat te stellen haar goederen en diensten aan u aan te bieden.

4.2 Als u een Dustin account hebt, verzamelt Dustin ook persoonsgegevens over u als u zich registreert voor het account en gedurende de periode dat u accounthouder bent, zoals uw aankoopgeschiedenis, uw gedrag op de website van Dustin, uw klantopties voor de ontvangst van marketingberichten en de bijzondere aanbiedingen waarin u geïnteresseerd bent geweest door het bezoeken van onze webwinkel en door links in onze digitale mailings te lezen en daarop te klikken.

4.3 Naast de informatie die Dustin rechtstreeks bij u verzamelt, kunnen wij ook persoonsgegevens over u verzamelen bij anderen oftewel derden. Wij verkrijgen informatie uit openbare registers via diensten van derden voor het bijwerken van adressen, om er zeker van te zijn dat Dustin over de juiste contactgegevens van u beschikt. Wij verkrijgen informatie over uw kredietwaardigheid van kredietbureaus, uit openbare registers of van banken. Daarnaast verkrijgen wij informatie voor marketingdoeleinden van social media.

4.4 Dustin verzamelt ook bepaalde persoonsgegevens via cookies die uw websitegedrag, en dus uw voorkeuren voor wat betreft webcontent, bijhouden. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in het Dustin Cookiebeleid.

5. Waarom verwerken wij persoonsgegevens over u?

Dustin verzamelt en verwerkt persoonsgegevens over u voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden bepalen de grenzen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens. Hieronder lichten wij de doeleinden van onze verwerking toe en geven wij voorbeelden van verwerkingsactiviteiten die voor elk van die doeleinden kunnen plaatsvinden. Wij maken u erop attent dat sommige van uw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden kunnen worden verwerkt.

a) Voor het beheren van bestellingen en aankopen

Verwerking van persoonsgegevens voor dit doel omvat activiteiten om u te identificeren, om orderbevestigingen te sturen, te beoordelen welke betalingswijzen wij u kunnen aanbieden (op basis van contactgegevens, bestelde goederen, betalingsgeschiedenis en financiële gegevens) en om betalingstransacties voor bestelde goederen en diensten te beheren, bestellingen te leveren, afleverberichten te sturen en klachten en garantieaangelegenheden met betrekking tot afgenomen goederen en diensten te bVerzameling en verwerking van persoonsgegevens door ons voor het beheer van uw bestellingen en aankopen is noodzakelijk om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verkoopvoorwaarden Dustin. Als de benodigde gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij niet voldoen aan onze verplichtingen, zodat wij uw bestelling of aankoop kunnen annuleren.

b) Voor het verstrekken en beheren van Dustin accounts

Wij verwerken persoonsgegevens voor dit doel om u bijvoorbeeld toegang te verlenen om in te loggen op het account, uw identiteit te bevestigen, uw persoonlijke pagina's aan te maken, de juiste contactgegevens bij te houden, uw instellingen voor marketingberichten en gepersonaliseerde aanbiedingen te beheren, het mogelijk te maken voor u om in onze webwinkel te winkelen door middel van vooraf ingevoerde gegevens en opgeslagen digitale winkelwagentjes, het mogelijk te maken om uw zaken en klachten te behandelen en om u in staat te stellen uw bestelling en uw betalingsgeschiedenis bij te houden.

Meer informatie over het registreren voor een Dustin account vindt u in de Voorwaarden Dustin Account. Verzameling en verwerking door ons van persoonsgegevens voor het verstrekken en beheren van uw Dustin account is noodzakelijk om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden Dustin Account. Als de benodigde gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij niet voldoen aan onze verplichtingen, zodat wij uw registratie kunnen weigeren of het Dustin account beëindigen.

c) Om u gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen en een persoonlijke ervaring van onze webwinkel te bieden als u een Dustin account hebt

Wij bij Dustin willen dat u de best mogelijke ervaring hebt als u onze website bezoekt en als wij met u communiceren. Daarom verwerken wij persoonsgegevens voor dit doel om uw gebruikerservaring te verbeteren en om gepersonaliseerde content te maken, aan te bieden en aan u te verstrekken in onze communicatie en marketing per post, e-mail,social media, SMS/MMS en telefonisch, met op u afgestemde aanbiedingen, adviezen, uitnodigingen voor evenementen en andere informatie waarvan wij menen dat die voor u relevant is, en om u te helpen herinneren aan uw eventueel vergeten digitale winkelwagentje. Daartoe worden analyses uitgevoerd op basis van de door Dustin verzamelde gegevens, zoals leeftijd, woonplaats, bestelgeschiedenis en door de gebruiker gegenereerde gegevens.

Meer informatie over de wijze waarop wij onze aanbiedingen en communicatie op basis van uw persoonlijke aspecten personaliseren en over de wijze waarop u gepersonaliseerde aanbiedingen kunt weigeren, vindt u in de Voorwaarden Dustin Account. Verzameling van persoonsgegevens door ons voor dit doel is noodzakelijk om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van die voorwaarden. Als de benodigde gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij niet voldoen aan onze verplichtingen, zodat wij uw kortingen en overige met uw account samenhangende voordelen zullen beperken.

d) Om u gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen en een persoonlijke ervaring te bieden als wij met u communiceren zonder dat u een Dustin account heeft maar u heeft zich opgegeven voor een evenement, wedstrijd en/of andere marketing activiteiten.

Wij bij Dustin willen dat u de best mogelijke ervaring hebt als u onze website bezoekt en als wij met u communiceren. Daarom verwerken wij persoonsgegevens voor dit doel om uw gebruikerservaring te verbeteren en om gepersonaliseerde content te maken, aan te bieden en aan u te verstrekken in onze communicatie en marketing per post, e-mail,social media, SMS/MMS en telefonisch, met op u afgestemde aanbiedingen, adviezen, uitnodigingen voor evenementen en andere informatie waarvan wij menen dat die voor u relevant is. Daartoe worden analyses uitgevoerd op basis van de door Dustin verzamelde gegevens, zoals leeftijd, woonplaats, bestelgeschiedenis en door de gebruiker gegenereerde gegevens.

Meer informatie over de wijze waarop wij onze aanbiedingen en communicatie op basis van uw persoonlijke aspecten personaliseren en over de wijze waarop u gepersonaliseerde aanbiedingen kunt weigeren, vindt u hier. Verzameling van persoonsgegevens door ons voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming. Die toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door contact met ons op te nemen via [email protected].

e) Voor de marketing van en het verstrekken van andere informatie over goederen en diensten

Wij verwerken persoonsgegevens voor dit doel om goederen, diensten en aanbiedingen van de Dustin Groep op de markt te brengen en u daarover te informeren per post, e-mail,social media, SMS/MMS en telefonisch, alsmede om adviezen over goederen en diensten onder uw aandacht te brengen, u te helpen herinneren aan uw eventueel vergeten digitale winkelwagentje, en om u uit te nodigen voor evenementen, wedstrijden en markt- en klanttevredenheidsonderzoeken.

Als u een Dustin account hebt, vindt u meer informatie over onze marketingberichten in de Voorwaarden Dustin Account.

f) Voor het coördineren en administreren van deelname aan evenementen, wedstrijden en andere marketingactiviteiten

Verwerking van persoonsgegevens voor dit doel omvat maatregelen om bijvoorbeeld deelnemers te identificeren, te communiceren met deelnemers aan wedstrijden alsmede om winnaars te selecteren en prijzen te overhandigen, de leeftijd van deelnemers te controleren, en om voor en na een evenement te communiceren met deelnemers (bijvoorbeeld registratiebevestiging, herinneringen en evaluaties). Wij maken u erop attent dat informatie over uw deelname aan een evenement valt onder de categorie door de gebruiker gegenereerde gegevens, die worden verwerkt voor andere doeleinden.

g) Voor het beheren van zaken ten behoeve van de klantenservice of andere ondersteuningsfuncties van Dustin

Verwerking van persoonsgegevens voor dit doel omvat de activiteiten van Dustin ten behoeve van onder meer communicatie, het controleren van de identiteit van de klant, het onderzoeken van klachten en andere ondersteuningsaangelegenheden, het beantwoorden van vragen die binnenkomen bij de klantenservice of andere ondersteuningsfuncties per e-mail, telefonisch of via digitale kanalen, het corrigeren van onjuiste gegevens, het bieden van technische ondersteuning en het onderhouden van de klantrelatie.

h) Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen van de Dustin Groep

Voor dit doel worden persoonsgegevens verwerkt om de Dustin Groep in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving, gerechtelijke uitspraken en overheidsbesluiten. Voorbeelden van dergelijke verplichtingen zijn productaansprakelijkheid en productveiligheid, zoals communicatie en informatie over productwaarschuwingen en terugroepacties (bijvoorbeeld in geval van gebreken of producten die schadelijk zijn voor uw gezondheid) en bewaarverplichtingen op grond van de toepasselijke verslagleggingswetgeving. Indien de noodzakelijke gegevens die Dustin voor dit doel verzamelt niet worden verstrekt, kunnen wij niet aan onze wettelijke verplichtingen voldoen, zodat wij uw bestelling, aankoop of andere activiteit die aanleiding geeft tot onze wettelijke verplichtingen kunnen annuleren.

i) Om misbruik van Dustin’s account tegen te gaan en om diefstal en fraude te voorkomen en om vermoedens daarvan te onderzoeken, alsmede het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen

Voor dit doel worden persoonsgegevens verwerkt om bijvoorbeeld ongepast gebruik van Dustin accounts te vermijden, om diefstal en fraude te voorkomen en om vermoedens daarvan te onderzoeken. Om die reden hebben wij bewakingscamera's in onze fysieke winkels. Daarnaast voeren wij als u een bestelling plaatst fraudescreenings uit op de factuur, waarbij wij de bestelde goederen, het afleveradres, de waarde van de goederen, etc. analyseren. Typisch fraudegedrag levert een melding op en wordt opgevolgd door middel van een handmatige beoordeling om het eventuele risico van poging tot fraude te onderzoeken en te evalueren. Vermoedens van of pogingen tot criminaliteit kunnen leiden tot aangifte bij de politie.

j) Voor het evalueren, ontwikkelen en verbeteren van de diensten, goederen en systemen van de Dustin Groep ten behoeve van onze klanten in het algemeen

Verwerking van persoonsgegevens voor dit doel omvat mede activiteiten om bijvoorbeeld onze webwinkel en andere diensten gebruikersvriendelijker te maken, digitale functies te ontwikkelen of onder de aandacht te brengen, ons aanbod voor de klant te verbeteren (bijvoorbeeld door middel van ontwikkeling van goederen en diensten), gegevens te produceren om de goederenstromen en de logistiek te verbeteren (bijvoorbeeld voor het voorspellen van aankopen, voorraden en leveringen), het productaanbod en de inzetefficiëntie van de onderneming te ontwikkelen en te verbeteren, onze IT-systemen te verbeteren, statistieken voor markt- en klantanalyses te genereren, bedrijfsactiviteiten op te volgen en bedrijfsactiviteiten en methodes te ontwikkelen met betrekking tot bestellingen en aankopen, gedrag dat om redenen van beveiliging wellicht moet worden onderzocht automatisch te archiveren, en klanten de gelegenheid te bieden invloed uit te oefenen op het productaanbod van Dustin. Voor dit doel voert Dustin ook algemene analyses uit in getotaliseerde vorm, d.w.z. niet op individueel niveau, met betrekking tot bijvoorbeeld klik- en bezoekgedrag, apparaat gegevens, bestelgeschiedenis, geografische locatie en feedback van individuele klanten.

6. Wat zijn de rechtsgronden voor onze verwerking van uw persoonsgegevens?

Om uw gegevens rechtmatig te kunnen verzamelen en verwerken moet Dustin een rechtsgrond hebben voor elk doel waarvoor die gegevens worden verwerkt. In dit artikel worden de rechtsgronden voor onze verwerkingsdoeleinden beschreven. Wij maken u erop attent dat meerdere rechtsgronden van toepassing kunnen zijn op één en dezelfde verwerkingsactiviteit.

a) Wettelijke verplichting

Deze rechtsgrond geeft aan dat onze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan Dustin is opgelegd om bijvoorbeeld betalingsgegevens bij te houden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke verslagleggingswetgeving.

b) Contractuele verplichtingen

Deze rechtsgrond geeft aan dat onze verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u als klant partij bent dan wel om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst in een later stadium. Als u een Dustin account hebt, bent u een overeenkomst aangegaan met Dustin door de Voorwaarden Dustin Account te accepteren, waarin de grenzen zijn aangegeven voor onze verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van het leveren, beheren en administreren van onze met dat Dustin account samenhangende diensten, zoals analyse van uw persoonlijke aspecten om gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen. Als u een bestelling plaatst of een aankoop doet, verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan verplichtingen in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden van Dustin. Het kan dan noodzakelijk zijn voor Dustin om bijvoorbeeld uw contactgegevens te registreren, zodat wij kunnen voldoen aan onze verplichting om de goederen of diensten te leveren, en een kredietwaarderingsrapportage op te vragen als u kiest voor betaling op factuur, zodat wij uw kredietwaardigheid kunnen controleren.

c) Gerechtvaardigde belangen

Deze grondslag brengt tot uitdrukking dat onze verwerking is gebaseerd op een zogenoemde afweging van gerechtvaardigde belangen, dat wil zeggen dat de verwerking noodzakelijk is op grond van onze beoordeling dat Dustin een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens waar uw belang in het niet laten verwerken van uw persoonsgegevens niet tegen opweegt. Op deze grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om ongepast gebruik van een Dustin account te vermijden en om criminaliteit in onze bedrijfsactiviteiten te vermijden, te voorkomen en te onderzoeken. Als wij menen dat er een (poging tot een) strafbaar feit heeft plaatsgevonden en wij aangifte doen bij de politie zal Dustin uw persoonsgegevens ook blijven verwerken voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

d) Toestemming

Deze rechtsgrond betekent dat wij uw persoonsgegevens verwerken als u ons uw toestemming hebt gegeven voor die verwerking. Zo vraagt Dustin uw uitdrukkelijke toestemming alvorens persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot allergieën bij het bestellen van etenswaren voor een evenement. U hebt het recht om uw toestemming in te trekken. Intrekking van toestemming laat onverlet de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens met uw toestemming vóór die intrekking.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

7.1 Dustin bewaart uw persoonsgegevens voor zo lang als dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn hangt dus af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Dustin kan gegevens ook langer bewaren als dat noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, bijvoorbeeld in geval van een lopend geschil of indien er aangifte is gedaan bij de politie van een strafbaar feit. Wij verwijderen en wissen regelmatig persoonsgegevens die niet langer hoeven te worden verwerkt.

7.2 Dustin bewaart persoonsgegevens in verband met uw Dustin account voor zo lang als u actief bent door op verschillende wijzen contact te hebben met Dustin. Als u gedurende een bepaalde periode inactief bent geweest, wordt het Dustin account automatisch beëindigd en worden de persoonsgegevens die wij hebben verzameld en verwerkt om het Dustin account te verstrekken en de met het account samenhangende diensten te leveren gewist. Voor meer informatie over dit onderwerp en over onze definitie van inactieve klanten, zie de Voorwaarden Dustin Account.

8. Met wie wisselen wij uw persoonsgegevens uit?

8.1 Dustin kan uw gegevens uitwisselen met andere ondernemingen om u aanbiedingen, goederen en diensten te verstrekken. De ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen verwerkers van Dustin zijn, d.w.z. ondernemingen die uw gegevens namens ons en in onze opdracht verwerken, dan wel onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, d.w.z. ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens omdat zij een rechtstreekse relatie hebben met u als klant, bijvoorbeeld Klarna.

8.2 Daarnaast kan Dustin uw gegevens uitwisselen met overheidsinstanties indien dat noodzakelijk is ter naleving van wet- en regelgeving of een overheidsbesluit, of om Dustin in staat te stellen rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

8.3 Afhankelijk van het soort contact dat u hebt gehad met Dustin, bijvoorbeeld de vraag of u Dustin accounthouder bent of marketingberichten ontvangt, kan Dustin uw persoonsgegevens uitwisselen met de volgende ontvangers:

 • Andere ondernemingen binnen de Dustin Groep die optreden als verwerker namens Dustin ten behoeve van de verschillende doeleinden zoals vermeld in dit beleid. De rechtsgrond voor doorgifte aan gelieerde ondernemingen van de Dustin Groep zijn gelijk aan die voor onze eigen verwerking.
 • Ondernemingen die informatie verstrekken uit het bevolkingsregister of andere openbare registers, om er zeker van te zijn dat wij beschikken over correcte contactgegevens voor u, zodat wij uw bestellingen en aankopen, alsmede uw Dustin account en daarmee samenhangende diensten, kunnen verwerken. De doorgegeven persoonsgegevens omvatten mede identiteitsnummers en contactgegevens, en de doorgiften vinden plaats op grond van onze contractuele verplichtingen jegens u als rechtsgrond.
 • Analyse- en marketingbureaus die diensten verlenen zoals geautomatiseerde marketingtools, analyses, communicatie, printwerkzaamheden en verspreiding aan u met een Dustin account en/of wanneer u zich aanmeld voor een evenement, wedstrijd en/of andere marketing activiteit. Deze ontvangers helpen Dustin uw gegevens te analyseren, alsmede de door Dustin aangeboden goederen en diensten op de markt te brengen en u daarover te informeren. De doorgegeven persoonsgegevens omvatten contactgegevens, accountgegevens, klantopties, bestelgegevens en door de gebruiker gegenereerde gegevens. De doorgiften vinden plaats op de rechtsgrond van gerechtvaardigde belangen alsmede contractuele verplichtingen jegens u als Dustin accounthouder.
 • Overheidsinstanties, zoals de politie of de Belastingdienst, aan wie wij uw persoonsgegevens moeten doorgeven, op grond van wettelijke voorschriften of overheidsbesluiten dan wel in verband met het doen van aangifte van vermoedens van of pogingen tot strafbare feiten. De categorieën gegevens die worden doorgegeven betreffen contactgegevens, identiteitsnummers, accountgegevens, bestelgegevens, betalingsgegevens, door de gebruiker gegenereerde gegevens en opnamen van bewakingscamera's. De doorgiften vinden plaats op grond van de wettelijke verplichtingen van Dustin of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

8.4 Als u een bestelling plaatst of een aankoop doet bij Dustin, kunnen wij uw persoonsgegevens ook uitwisselen met de volgende ontvangers voor het beheren van uw bestelling en aankoop op basis van onze contractuele verplichtingen jegens u als rechtsgrond:

 • Leveranciers, fabrikanten, distributeurs en onderaannemers voor door Dustin aangeboden goederen en diensten, die bijvoorbeeld de goederen en diensten leveren en ons helpen met ondersteuningsdiensten, zoals onderhoud, reparatie en afvoer van geretourneerde goederen. De doorgegeven persoonsgegevens betreffen contactgegevens en bestelgegevens.
 • Logistieke ondernemingen en vervoerders die voor ons transportdiensten verzorgen, zodat wij onze goederen en diensten aan u kunnen leveren. Aan deze ontvangers geven wij contactgegevens en bestelgegevens door.
 • Verzekeraars die verzekeringen bieden voor sommige van onze goederen en diensten. De persoonsgegevens die worden doorgegeven als u een verzekering afsluit betreffen contactgegevens en bestelgegevens.
 • Zakenpartners en leveranciers van betalingsoplossingen, zoals kaartuitgevers, banken, kredietinstellingen en andere financiële actoren, die ervoor zorgen dat u betalingen kunt verrichten en die u verschillende financieringsoplossingen bieden. De doorgegeven persoonsgegevens betreffen contactgegevens, identiteitsnummers en betalingsgegevens.
 • Kredietbeoordelingsbureaus, kredietbureaus of banken die ons informatie verstrekken, zodat wij uw kredietwaardigheid kunnen beoordelen, zoals kredietrapportages, als u vraagt om facturering in verband met het beheer van uw bestellingen en aankopen. De doorgegeven persoonsgegevens betreffen identiteitsnummers.
 • Ondernemingen die financiële diensten verlenen, zoals crediteuren- en debiteurenadministratie of incasso, om ervoor te zorgen dat Dustin betaling ontvangt voor geleverde goederen en diensten bij het beheer van uw bestellingen en aankopen. De verstrekte persoonsgegevens betreffen contactgegevens, identiteitsnummers, ordergegevens en betalingsgegevens.

9. Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

Dustin zal uw gegevens primair verwerken binnen de EU/EER. We kunnen uw persoonsgegevens echter ook doorgeven naar een land buiten de EU/EER als wij uw gegevens moeten uitwisselen met leveranciers of zakenpartners van Dustin die zich bevinden of die persoonsgegevens bewaren in een land buiten de EU/EER. Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EU/EER zal Dustin de noodzakelijke maatregelen nemen om de persoonsgegevens rechtmatig door te geven door ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt met een passend beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met de bescherming die worden geboden binnen de EU/EER, bijvoorbeeld door het opstellen van een overeenkomst met de ontvanger met daarin opgenomen de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

10. Welke rechten hebt u als geregistreerde klant?

10.1 Dustin is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de actuele wetgeving. In dit artikel wordt beschreven welke rechten u hebt in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek of op eigen initiatief zullen wij gegevens waarvan wordt geconstateerd dat deze onjuist, onvolledig of misleidend zijn corrigeren, anonimiseren, wissen of aanvullen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of een recht wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit beleidsdocument.

a) Recht op inzage in uw persoonsgegevens

Wij bij Dustin willen graag open zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Als u inzage wenst in onze verwerking van gegevens over u hebt u het recht om informatie op te vragen over de verwerkingsactiviteit, daaronder begrepen een kopie van uw persoonsgegevens die worden verwerkt, een zogenoemd registeruittreksel. Dit omvat informatie over het doel, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn of criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn, informatie over waar gegevens zijn verzameld en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, daaronder begrepen informatie over de ratio achter en het belang van de verwerkingsactiviteit. Wij maken u erop attent dat wij in geval van een verzoek om inzage kunnen vragen om aanvullende gegevens over u om er zeker van te zijn dat wij de gegevens aan de juiste persoon verstrekken en om duidelijk te weten welke gegevens u wilt inzien. Het registeruittreksel is gratis. In geval van herhaalde verzoeken heeft Dustin echter het recht administratiekosten ad SEK 100 in rekening te brengen.

b) Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

Het is van groot belang voor Dustin om juiste en actuele persoonsgegevens te verzamelen. Als wij onjuiste persoonsgegevens van u hebben verzameld, hebt u het recht ons te verzoeken die te corrigeren. Daarnaast hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, bijvoorbeeld als wij wel de juiste straatnaam hebben maar niet het huisnummer. Op uw verzoek zullen wij de onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u verwerken zo snel mogelijk corrigeren.

c) Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens

Wij respecteren dat wij de persoonsgegevens die wij verwerken van u in bruikleen hebben. U hebt dan ook het recht om Dustin te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen als de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan Dustin is opgelegd of niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, of als u bezwaar maakt tegen een door Dustin gemaakte afweging van gerechtvaardigde belangen en er geen sprake is van een gewichtig gerechtvaardigd belang voor Dustin of een derde (zie hierna onder f) voor informatie over het recht van bezwaar). Wij kunnen echter niet altijd voldoen aan uw verzoek omdat er redenen kunnen zijn op grond waarvan wij het recht hebben uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld als die persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting als rechtsgrond, zoals een verplichting uit hoofde van de toepasselijke verslagleggingswetgeving, of indien de gegevens noodzakelijk zijn voor het controleren, indienen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

d) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt recht op een kopie van uw persoonsgegevens in gestructureerde vorm, en in bepaalde gevallen op overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht heeft echter uitsluitend betrekking op gegevens die u zelf aan Dustin hebt verstrekt en die wij verwerken op basis van uw toestemming of een contractuele verplichting jegens u als rechtsgrond.

e) Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties hebt u het recht te verzoeken om beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens uitsluitend mogen worden verwerkt voor bepaalde doeleinden. Zo kunt u vragen om beperking van onjuiste gegevens waarvoor u hebt gevraagd om rectificatie. In de periode waarin Dustin de juistheid van de gegevens onderzoekt, wordt de verwerking daarvan beperkt. In geval van beperking van de verwerking mogen persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt, met uitzondering van opslag, als het volgende van toepassing is:

a) De betrokkene heeft toestemming verleend voor de verwerking
b) Dustin moet een rechtsvordering uitoefenen of zich daartegen beschermen
c) Voor het beschermen van de rechten en vrijheden van een andere betrokkene of rechtspersoon
d) In het openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat

f) Recht van bezwaar tegen een bepaalde vorm van verwerking

Als Dustin uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een afweging van gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond of ten behoeve van direct marketing hebt u het recht bezwaar te maken tegen onze verwerkingsactiviteit. U kunt bezwaar indienen tegen de door Dustin gemaakte belangenafweging als u persoonlijke redenen hebt die betrekking hebben op de situatie. In geval van een dergelijk bezwaar beoordeelt Dustin of onze gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belang bij het beschermen van uw privacy. Als dat het geval is, kan Dustin de verwerking van uw persoonsgegevens voortzetten ondanks uw bezwaar tegen de verwerkingsactiviteit.

U kunt een bezwaar indienen tegen direct marketing en analyses die worden uitgevoerd ten behoeve van direct marketing zonder opgaaf van reden. U beheert dit zelf via de instellingen op Mijn Pagina's binnen uw Dustin Account, waar u selecteert of u marketingberichten en gepersonaliseerde aanbiedingen wenst te ontvangen. U hebt ook de mogelijkheid om zich af te melden voor marketingberichten in elke afzonderlijke digitale mailing. Als u bezwaar maakt tegen direct marketing zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor dat doel alsmede voor alle vormen van direct marketing, zoals het verzenden van nieuwsbrieven en bijzondere aanbiedingen. Als u zich alleen afmeldt voor gepersonaliseerde aanbiedingen zullen marketingberichten aan u algemeen zijn, aangezien wij het moeilijk vinden om te beoordelen wat voor marketing voor u relevant is als wij uw persoonlijke kenmerken niet kunnen analyseren. Meer informatie over de wijze waarop wij onze bijzondere aanbiedingen en communicatie op basis van uw persoonlijke kenmerken aanpassen en over de wijze waarop u bezwaar kunt maken tegen die verwerking vindt u in de Voorwaarden Dustin Account.

10.2 Als u meent dat wij uw persoonsgegevens onjuist verwerken kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit beleidsdocument. Daarnaast hebt u het recht om klachten in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij Autoriteit Persoonsgegevens, zijnde de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in Nederland.

11. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

U moet zich te allen tijde veilig voelen als u ons uw persoonsgegevens verstrekt. Daarom heeft Dustin passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of onopzettelijke bekendmaking, gebruik, toegang, vernietiging, wijziging of beschadiging. Zo worden alle klantgegevens opgeslagen in een databank die is beveiligd met een firewall en toegangscontrole, zodat alleen werknemers binnen de Dustin Groep die inzage moeten hebben in uw persoonsgegevens om specifieke taken uit te voeren daartoe toegang hebben.

12. Overzicht van onze verwerking van persoonsgegevens

Onderstaande tabel van onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens biedt u een helder overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken voor onze verschillende doeleinden, de rechtsgrond waar op onze verwerking is gebaseerd en de periode gedurende welke wij de gegevens bewaren. Zo kunt u eenvoudig zien welke verwerkingsactiviteiten wij uitvoeren en waarom.

DoelRechtsgrondCategorieën persoonsgegevensBewaartermijn
Voor het beheren van uw bestellingen en aankopenContractuele verplichtingen op grond van de algemene verkoopvoorwaarden van Dustin
 • Contactgegevens
 • Accountgegevens
 • ID-nummer
 • Bestelgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Financiële gegevens
Tot vijf jaar na betaling en aflevering van uw bestelling of voor zo lang als een klacht over een gebrekkig product niet is opgelost. Indien de garantieperiode voor afgenomen goederen of diensten langer is, na afloop van die periode of voor zo lang als er sprake is van een garantieclaim
Voor het verstrekken en beheren van uw Dustin accountContractuele verplichtingen op grond van de Voorwaarden Dustin Account
 • Contactgegevens
 • Accountgegevens
 • ID-nummer
 • Bestelgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens
 • Klantopties
Voor zo lang als u een Dustin account hebt of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.
Om u gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen en een persoonlijke ervaring van onze webwinkel te bieden als u een Dustin account hebtContractuele verplichtingen op grond van de Voorwaarden Dustin Account
 • Contactgegevens
 • Leeftijd
 • Accountgegevens
 • Bestelgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens
 • Klantopties
 • Kortingen op grond van dienstverband of lidmaatschap
Voor zo lang als u een Dustin account hebt of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.
Om u gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen en een persoonlijke ervaring te als wij met u communiceren zonder dat u een Dustin account heeft maar u heeft zich opgegeven voor een evenement, wedstrijd en/of andere marketing activiteitenToestemming
 • Contactgegevens
 • Leeftijd
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens
Tot twee jaar nadat u voor het laatst interactie met ons heeft gehad.
Voor de marketing van en het verstrekken van andere informatie over goederen en dienstenGerechtvaardigd belang
 • Contactgegevens
 • Accountgegevens
 • Leeftijd
 • Bestelgegevens
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens
 • Klantopties
Tot twee jaar nadat u voor het laatst hebt geklikt op een link in een bericht van ons aan u of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.
Voor het coördineren en administreren van deelname aan evenementen, wedstrijden en andere marketingactiviteitenGerechtvaardigd belang

Toestemming (met betrekking tot voedselallergieën)
 • Contactgegevens
 • Accountgegevens
 • ID-nummer
 • Gegevens die worden verstrekt bij aanmelding voor wedstrijden, aanvragen en evaluatie
 • Allergieën bij het bestellen van etenswaren voor een evenement
Eén jaar na afloop van de wedstrijd of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.
Voor het beheren van zaken ten behoeve van de klantenservice of andere ondersteuningsfunctiesContractuele verplichtingen op grond van de Voorwaarden Dustin Account als u accounthouder bent

Gerechtvaardigd belang als u geen Dustin accounthouder bent
 • Contactgegevens
 • Accountgegevens
 • ID-nummer
 • Bestelgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens
 • Kortingen op grond van dienstverband of lidmaatschap
 • Gegevens die worden verstrekt bij ondersteuningsaangelegenheden
 • Opnamen van telefoongesprekken met de klantenservice en andere ondersteuningsfuncties
Tot vijf jaar na het laatste contact in de zaak of voor zo lang als een klacht over een gebrekkig product niet is opgelost. Indien de garantieperiode voor de afgenomen goederen of diensten waarop de zaak betrekking heeft langer is, na afloop van die periode of voor zo lang als er sprake is van een garantieclaim.

Opnamen van telefoongesprekken met de klantenservice en andere ondersteuningsfuncties worden na 20 dagen gewist
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals verplichtingen met betrekking tot administratie, productaansprakelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens in onze systemen.Wettelijke verplichting
 • Contactgegevens
 • Accountgegevens
 • ID-nummer
 • Bestelgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens die worden verstrekt bij ondersteuningsaangelegenheden
Voor zo lang als wij verplicht zijn de gegevens te bewaren in overeenstemming met het toepasselijk recht of een overheidsbesluit of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.
Om misbruik van Dustin’s account tegen te gaan en om diefstal en fraude te voorkomen en om vermoedens daarvan te onderzoeken, alsmede het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.Gerechtvaardigd belang
 • Contactgegevens
 • Accountgegevens
 • ID-nummer
 • Bestelgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens
 • Gedrag en/of voorkeuren
 • Opnamen van bewakingscamera's uit onze winkels
Gedurende de periode waarin noodzakelijke controles worden uitgevoerd. Indien de verwerking leidt tot aangifte bij de politie worden de gegevens bewaard voor zo lang als dat noodzakelijk is voor de opvolging van die aangifte en voor het controleren, onderbouwen of indienen van een rechtsvordering.

Opnames van bewakingscamera's uit onze winkels worden na 8 weken gewist.
Voor het evalueren, ontwikkelen en verbeteren van de goederen, diensten en systemen van de Dustin Groep ten behoeve van onze klanten in het algemeenGerechtvaardigd belang
 • Contactgegevens
 • Accountgegevens
 • Leeftijd
 • Bestelgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens
 • Gedrag en/of voorkeuren
 • Klantopties
 • Correspondentie en andere informatie over ondersteuningszaken
Voor zo lang als u een Dustin account hebt als u accounthouder bent.

Vijf jaar na uw laatste contact met Dustin als u geen Dustin accounthouder bent, bijvoorbeeld nadat u onze website hebt bezocht, hebt ingelogd op een eerder Dustin account of hebt geklikt op een link in een bericht van ons aan u, of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.

13. Looptijd en wijzigingen in dit privacybeleid

13.1 Op onze website staat altijd de meest recente versie van het privacybeleid van Dustin. Ons privacybeleid is te allen tijde geldig in de vorm en met de inhoud zoals gepubliceerd op de website.

13.2 Dustin heeft te allen tijde het recht het privacybeleid bij te werken. In geval van wijziging van het privacybeleid wordt het bijgewerkte beleid gepubliceerd op de website van Dustin. Daarnaast wordt u geïnformeerd over het feit dat het privacybeleid is gewijzigd als u inlogt op uw Dustin account. Wij kunnen u ook per e-mail berichten in geval van grote wijzigingen in het privacybeleid. Als u het gewijzigde privacybeleid niet wenst te accepteren, kunt u uw Dustin account sluiten door contact op te nemen met de klantenservice (zie de contactgegevens onderaan dit beleidsdocument).

14. Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, meer informatie wenst over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als gegevens onjuist zijn en u wenst dat wij deze corrigeren kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 • Bent u een consument? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice op 088-011 82 82 of een e-mail sturen naar [email protected].
 • Vertegenwoordigt u een bedrijf? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice op 088-011 82 82 of een e-mail sturen naar [email protected].
 • U kunt ook contact opnemen met onze speciale medewerkers die zich bezighouden met de verwerking van persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar [email protected].