For English version please press here.

Bijlage bij privacybeleid

Laatstelijk bijgewerkt: 2022-05-30

Om u gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen en een persoonlijke ervaring te bieden als wij met u communiceren zonder Dustin account.

Wij bij Dustin willen dat u de best mogelijke ervaring hebt als u onze website bezoekt en als wij met u communiceren. Daarom verwerken wij persoonsgegevens voor dit doel om uw gebruikerservaring te verbeteren en om gepersonaliseerde content te maken, aan te bieden en aan u te verstrekken in onze communicatie en marketing per post, e-mail, SMS/MMS en telefonisch, met op u afgestemde aanbiedingen, adviezen, uitnodigingen voor evenementen en andere informatie waarvan wij menen dat die voor u relevant is. Daartoe worden analyses uitgevoerd op basis van de door Dustin verzamelde gegevens, zoals leeftijd, woonplaats, bestelgeschiedenis en door de gebruiker gegenereerde gegevens.

Als u toestemming geeft voor bovenstaande verwerking, verstrekt u ons uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze contactgegevens worden door Dustin gebruikt om u aanbiedingen en andere marketingberichten te sturen over vergelijkbare producten en diensten. Gewoonlijk sturen wij onze aanbiedingen per e-mail, SMS/MMS en telefonisch. Soms communiceren wij ook via digitale advertenties op externe websites.

Als u ons toestemming hebt verleend voor deze verwerking ontvangt u individuele communicatie op maat met gepersonaliseerde aanbiedingen, nieuws, productadviezen, uitnodigingen voor evenementen en voordelen die gekoppeld zijn aan u. Door onze aanbiedingen en andere communicatie ten behoeve van u op maat te maken in overeenstemming met uw informatie en de wijze waarop u gebruikmaakt van onze website, zorgen wij ervoor dat u relevante informatie ontvangt die voor u interessant is. Daarnaast bieden wij u een gepersonaliseerde ervaring van onze website.

Dustin heeft het recht verschillende voordelen en aanbiedingen te verstrekken aan verschillende mensen. Dit houdt in dat Dustin niet verplicht is om iedereen dezelfde voordelen en aanbiedingen te verstrekken. Verschillende aanbiedingen kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan mensen die binnen een bepaald geografisch gebied wonen.

Om onze voordelen, aanbiedingen en communicatie ten behoeve van u op maat te kunnen maken, moet Dustin analyses uitvoeren op segment-, individueel of totaalniveau, op basis van informatie die wij over u verzamelen, zoals woonplaats, de wijze waarop u gebruikmaakt van ons web, onze producten, diensten en aanbiedingen waarin u geïnteresseerd bent geraakt door het bezoeken van verschillende (delen van) webpagina's, de wijze waarop u bent omgegaan met onze marketingcommunicatie door het openen van e-mails en het klikken op links, de evenementen waarvoor u zich hebt aangemeld en waaraan u hebt deelgenomen, alsmede resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken of marktonderzoek. De inzichten die wij verkrijgen uit de analyses vormt de basis voor onze communicatie met u en de informatie en aanbiedingen die aan u worden gepresenteerd op onze website. Door middel van die analyses voorkomen wij tevens dat wij u informatie sturen die u als onnodig of oninteressant zou kunnen ervaren. Daarnaast kunnen de inzichten die wij verkrijgen uit onze analyses worden gebruikt voor bedrijfsontwikkelingsdoeleinden, zoals beslissingen over producten die moeten worden ingekocht of aanpassingen ter verbetering van onze websites.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via [email protected] en bezwaar maken tegen onze analyses door gepersonaliseerde aanbiedingen die op maat zijn gemaakt naar aanleiding van uw informatie, voorkeuren en gedragingen, te weigeren. Daarnaast kunt u bij elke afzonderlijke mailing bezwaar maken tegen onze marketingdiensten.