(Hoe) kan de Sustainable Cloud bijdragen aan jouw duurzame doelstellingen?

Naast flexibiliteit, schaalbaarheid en commerciële slagkracht maakt de weloverwogen inzet van de cloud het ook mogelijk jouw organisatie duurzamer te laten opereren. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat een migratie naar de cloud een forse reductie mogelijk maakt van de hoeveelheid CO2 die jouw organisatie uitstoot. Dat maakt het realiseren van ambitieuze klimaatdoelstellingen mogelijk.

In elk stadium van een digitale transformatie ontstaan beslismomenten die bepalen hoe ambitieus die doelstellingen kunnen uitpakken. Om een weloverwogen afweging te kunnen maken, heb je op die momenten veel verschillende informatie nodig. Bijvoorbeeld over de actuele carbon footprint van jouw organisatie, die je in kaart kunt brengen met de Carbon Footprint Calculator.

De cloud biedt veel duurzame voordelen. Een effectieve methode is bijvoorbeeld om het aantal servers te beperken door middel van virtualisatie. Een fysieke server krijgt dan meerdere virtuele representaties en die kunnen zelfs voor meerdere klanten tegelijk worden ingezet. Bij de cloud schakel je verder eenvoudig fysieke infrastructuurcomponenten uit of aan op basis van de actuele vraag.

Meer weten over de duurzame mogelijkheden van de cloud?
Neem dan nu contact op met een van onze cloud experts.

Lees de longread waarin gerenommeerd IT-journalist Jan Libbenga (o.a. Emerce) een serie kritische vragen stelt

De mogelijkheden van de sustainable cloud