Compenseer de volledige CO2-uitstoot van jouw nieuwe IT-apparatuur

…en help ontwikkelingslanden met de hoogwaardige verwerking van eWaste.

Als duurzaam inkopen, gebruiken en verwerken van IT nog niet (volledig) mogelijk is, kun je de CO2 die daardoor vrijkomt ook compenseren. Dustin werkt daarvoor nauw samen met een aantal betrouwbare en gecertificeerde partners. Met hun duurzame dienstverlening zorgen zij dat de hoogwaardige verwerking van jouw eWaste ten goede komt aan ontwikkelingslanden.

De sociale onderneming Closing the Loop biedt organisaties de mogelijkheid voor ‘afvalcompensatie’ voor eWaste. Op die manier ‘compenseer je vast voor de verwerking van het nieuwe apparaat dat je koopt (of leaset), en maak je dat ‘afvalneutraal’. Om dat te kunnen doen verzamelt en recycled Closing the Loop dezelfde hoeveelheid elektronisch afval op plekken waar er nog geen infrastructuur voor afvalrecycling is.

Dat betekent dus dat organisaties niet van leverancier hoeven te veranderen of hun inkoopproces hoeven te veranderen om hun IT-apparatuur duurzamer in te kopen. De servicekosten die Closing the Loop hiervoor in rekening brengt bedragen vaak minder dan 1% van de prijs van het nieuwe apparaat. De in Afrika verzamelde eWaste wordt door gecertificeerde partners gerecycled en alle bruikbare materialen komen zo weer terug in de productieketen voor nieuwe IT-apparaten.

Fair Climate Fund

Het Fair Climate Fund (dat sinds 2021 valt onder de stichting Cordaid) maakt projecten mogelijk die CO2-uitstoot reduceren en zo een betere toekomst geven aan mensen in ontwikkelingslanden. Dit doen het fonds door te investeren in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden met een focus op schonere kookoplossingen en het planten van bomen volgens eerlijke uitgangspunten. Met de CO₂-credits die deze projecten genereren, betalen lokale huishoudens hun investering terug.

De klimaatprojecten verminderen de CO2-uitstoot en ontbossing en verbeteren de leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden. Alle projecten zijn Gold Standard en/of Fairtrade gecertificeerd. Doel is om vóór 2025 schonere kookoplossingen te bieden voor een half miljoen mensen en een half miljoen bomen te planten. Dat is goed voor een miljoen ton CO2-reductie.