Bewustere energieverbruik en CO2-uitstoot dankzij directe feedback

Als we energie verbruiken, en zo zorgen voor CO2-uitstoot, doen we dat vaak onbewust. Bovendien kunnen ook maar weinig mensen vertellen voor hoeveel stroomverbruik en CO2-uitstoot hun laptop zorgt. Laat staan de server waar hun applicaties op draaien. Voor organisaties die duurzamer willen gaan werken, is het belangrijk dat hun medewerkers dit bewustzijn ontwikkelen.

“De kracht van directe feedback kan daarbij een belangrijke rol spelen”, stelt Kevin Ashton, die als hoogleraar aan het Massachusetts Instititute of Technology (MIT) de term Internet of Things bedacht. “Als je altijd precies kunt zien welke gevolgen jouw acties hebben, sta je daar vaker bij stil. Met als gevolg dat we onze energieconsumptie op de lange termijn kunnen gaan bijsturen.”

Met o.a. deze partners helpen we bewuster om te gaan met energieverbruik en CO2-uitstoot:

Measurable Energy

Hoe vaak laat jij je scherm, laptop of printer aan of stand-by staan? Dat lijkt geen enkel probleem, maar uit onderzoek blijkt dat een groot deel van het kleine (met stekkers op het stroomnet aangesloten) vermogen op deze wijze wordt verspild op deze wijze.

Gezamenlijk kan dat tot 40% van het energieverbruik van commerciële gebouwen uitmaken, en wordt vaak als onbeheersbaar beschouwd. Measurable Energy ontwikkelde verschillende slimme oplossingen om deze vaak als 'onbeheersbaar' getypeerde energieverspilling te meten en beheersbaar te maken.

Door het realtime monitoren van stroomverbruik van apparaten maakt Measurable Energy het ook mogelijk afwijkingen of ongebruikelijke activiteiten te signaleren. Doordat de oplossingen ook contactdozen op afstand kunne bedienen is het mogelijk ongewenst stroomgebruik (bijvoorbeeld apparaten die de gehele nacht stand-by staan) direct te beëindigen.

SmartTrackers

SmartTrackers is in 2010 opgericht als hulpmiddel bij het opstellen en beheren van duurzaamheidsbeleid. Het platform ondersteunt het meten van de uitstoot, stellen van doelen, bepalen van maatregelen, doorrekenen van effecten en rapporteren over voortgang. De flexibiliteit van de software maakt consolidatie in zowel midden- en kleinbedrijf als multinational mogelijk.

Daarnaast helpt de inzet van SmartTrackers financiële instellingen bij het beheersen van duurzaamheidsrisico’s, iets dat De Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten aanbevelen. Bovendien maakt SmartTrackers certificeringsprocessen overzichtelijk voor bijvoorbeeld CO2-prestatieladder, Greenhouse Gas Protocol, ISO en GRI.

Door de gebruiksvriendelijke dossiervorming is snel duidelijk wat er moet gebeuren om aan een norm of standaard te voldoen. Het beheer van de bedrijfsvoering vindt centraal plaats en de samenwerking met controlerende instanties gaat eenvoudig via het platform. Bijna 2.000 organisaties in maakindustrie, bouw, overheid en financiële dienstverlening gebruiken SmartTrackers.

Iedereen plukt de vruchten!

Door het IT-apparaten slimmer in te kopen en gebruikte apparaten op duurzame wijze te (laten) verwerken bespaar je kosten, verklein je je CO2-afdruk én verbetert je direct ook je ESG-score (Environmental, Social & Governance). Deze score is gebaseerd op het logische idee dat organisaties zakelijk én maatschappelijk succesvoller worden als ze waarde creëren voor alle betrokkenen.

Dus niet alleen de eigenaars, maar ook werknemers, klanten, leveranciers, maatschappij en ook het milieu. Volgens onderzoek door McKinsey presteren organisaties met een hoge ESG-score vaak beter op de (middel)lange termijn, en beoordelen klanten en medewerkers ze positiever. Toch heeft slechts 19 procent van de Nederlandse organisaties zijn IT-omgeving een CO2-waarde toegekend.